شهرشهر: کرج

تاریخ تاریخ آگهی: 3 هفته قبل

نوع آگهی: استخدام

دسته بندی: استخدام اپراتور چاپ فلکسو

برند:

سابقه کار(ماه): 6

استخدام اپراتور(چاپچی) فلکسو کارتن سازی با حقوق و مزایا

اپراتور(چاپچی)دستگاه فلکسو کارتن سازی

 با تجربه کاری حداقل ۵سال

 با حقوق و مزایا عالی 

جهت کار در واحد تولید کارتن 

در کرج نیازمند میباشیم